Kategorie
E-commerce Magento

Migracja do Magento 2 — Case Study

Dla Klienta z branży sportowej zrealizowaliśmy zaawansowaną migrację danych z dojrzałej, rozwiniętej platformy e-commerce do nowej opartej o Magento 2. Migrację traktowaliśmy jako odrębny „podprojekt” dla projektu wdrożenia nowego sklepu Magento 2.

Migracja Magento została podzielona na 5 faz:

 1. Analiza i planowanie migracji — Prace rozpoczęliśmy od zaplanowania migracji. Zebraliśmy wszystkie kluczowe wymagania i stworzyliśmy na ich podstawie backlog (dziennik projektu) migracji. Na tym etapie zdecydowaliśmy, jakie dane zostaną przeniesione, a jakie nie są istotne i nie muszą być wykorzystywane w nowym projekcie.
 2. Planowanie migracji — Zaplanowaliśmy proces oraz scenariusze pozytywne i negatywne.
 3. Implementacja skryptów migracji — Przygotowaliśmy dedykowane skrypty migrujące obszary wskazane na etapie analizy (dane, funkcje, integracje, SEO).
 4. Realizacja migracji — Przeprowadziliśmy proces migracji, uruchomiliśmy skrypty i kontrolowanie procesu.
 5. Monitorowanie i ocena migracji — Rozpoczęliśmy monitorowanie logów i analizę danych z serwisów analitycznych.

Proces migracji Magento

 • Migracja dedykowanych funkcji — W nowym e-commerce opartym o Magento 2 wdrożyliśmy funkcje dedykowane, istniejące w poprzedniej platformie i konieczne z punktu widzenia działania organizacji. Po konsultacjach z Klientem nie wszystkie funkcje zostały przeniesione, funkcje realnie nieużywane nie podlegały migracji. Dzięki temu nowy sklep internetowy nie został już na początku przeciążony nadmiarowymi funkcjonalnościami. Migracja dedykowanych funkcji była realizowana niezależnie od projektu migracji danych.
 • Migracja dedykowanych integracji — W odrębnym projekcie odwzorowaliśmy, zoptymalizowaliśmy i usprawniliśmy dedykowane integracje związane z systemem ERP i innymi systemami wewnętrznymi.
 • Pierwsza testowa migracja i testy bazy danych oraz plików — Dokonaliśmy testowej migracji danych do nowego projektu opartego o Magento 2 na serwerze testowym, gdzie wykonaliśmy szereg testów.
 • Faza przed uruchomieniem — Zweryfikowaliśmy spójność danych do przeniesienia: katalog produktów, atrybutów, opisów, zdjęć i grafik, stron statycznych, klientów i zamówień oraz innych danych.
 • Migracja SEO — Zaplanowaliśmy i zaimplementowaliśmy migrację SEO, która objęła takie zadania, jak: weryfikacja Google Search Console i Google Analytics, wdrożenie strony Maintenance na czas migracji, zapewnienie odpowiedniej mocy serwera na potrzeby indeksowania wyszukiwarek w początkowym okresie. Automatyczne i półautomatyczne mapowanie starych adresów URL do przekierowania 301.
 • Finalne testy akceptacyjne — Przeprowadziliśmy manualne i automatyczne testy nowego rozwiązania według przygotowanych scenariuszy testowych. Zweryfikowaliśmy poprawność przekierowań i poprawności przekazywania danych.
 • Szkolenia — Przeprowadziliśmy szkolenia pracowników z użytkowania nowej platformy.
 • Dokumentacja — Podczas procesu migracji sporządzaliśmy dokumentację opisującę wykonane operacje i zaimplementowane funkcjonalności związane z migracją. Przygotowaliśmy również raporty, rejestr spraw otwartych i rejestr ryzyk.

Uruchomienie zostało zaplanowane w okresie charakteryzującym się najmniejszym ruchem. Przygotowaliśmy dedykowaną listę kontrolną i scenariusz uruchomieniowy. Lista kontrolna została stworzona w oparciu o procedury, jakie wypracowaliśmy wewnątrz Ageno. Procedura nie była jednak całkowicie standardowa, ponieważ wymagała dostosowania do potrzeb projektu.

 • Migracja ostatnio dodawanych produktów w dniu uruchomienia projektu.
 • Migracja ostatnich zamówień i klientów (wraz ze zgodami RODO).
 • Projekt nie wymagał strategii całkowitego „Zero downtime”, dlatego proces migracji został uproszczony. Poprzedni sklep internetowy, nie działał od godziny 2:00 w nocy do godziny 2:48.
 • Monitoring i kontrola pojawiających się błędów 404 i innych.
 • Na krótki czas migracji wyłączona została reklama Google Ads i Facebook Ads.

Scenariusze uruchomieniowe

Zaplanowaliśmy scenariusze uruchomieniowe dla różnych okoliczności:

 • Przełączenie na nową platformę z powodzeniem.
 • Przełączenie na nową platformę z problemami, które mogą zostać rozwiązane za pomocą tzw. hotfixów. W tym celu w gotowości był cały zespół developerski Ageno, zespół zewnętrzny odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie systemu ERP, zespół e-commerce Klienta.
 • Powrót do starej platformy w przypadku niepowodzenia.
 • Dzięki zastosowaniu usługi DNS Cloudflare w architekturze serwerowej możliwe było szybkie przełączenie ze starej platformy e-commerce na nową pracującą na podstawie Magento 2.

Po uruchomieniu

 • Wykonaliśmy testy środowiska produkcyjnego.
 • Monitorowaliśmy logi serwera, obciążenie serwera, System NewRelic, System Rollbar, Google Analytics, Google Search Console, powiadomienia e-mailowe.
 • Monitorowaliśmy błędy 404.
 • Zgłosiliśmy do Google Search Console nową mapę witryny.
 • Sporządziliśmy raport z uruchomienia dla klienta.

Chcesz wiedzieć więcej o Migracji do Magento 2? Skontaktuj się ze mną: maksymilian.sleziak@ageno.pl