Kategorie
Ageno Biznes

Jak określamy priorytety w projektach e-commerce w Ageno.pl? Metoda MoSCoW w skrócie

Metodologia priorytetyzacji zadań MoSCoW to technika wykorzystywana przy tworzeniu analiz biznesowych projektów informatycznych. Ma na celu ustalenie wzajemnego zrozumienia, między wszystkimi uczestnikami – interesariuszami projektu.

Co jest ważne?

Gdy wszystkie wymagania mają tę samą wysoką wagę, to żadne z nich nie jest ważniejsze niż pozostałe. Należy nadać odpowiednie priorytety, tak, aby jak najwcześniej pojawiły się funkcjonalności, które przyniosą jak największe korzyści biznesowe.

Metoda MoSCoW – pomoc w utrzymaniu budżetu

Projekty IT realizowane zwinnie rozlicza się godzinowo. Metoda MoSCoW pomaga utrzymać budżet projektu na ustalonym poziomie. W pierwszej kolejności dąży się do spełnienia wszystkich wymagań Must, a dopiero po ich zrealizowaniu, jeśli budżet na to pozwala, realizuje się kolejne.

Technika MoSCoW pozwala zachować zdrową równowagę między modelem Kaskadowym (waterfall), a metodami zwinnymi (Agile). Dzięki takim założeniom można z dużym prawdopodobieństwem zagwarantować realizację wszystkich założeń przyporządkowanych do Must.

Priorytety według metody MoSCoW: Must, Should, Could, Wont

Podział wymagań na priorytety

  1. M — Must have (musi być) — opisuje krytyczne wymagania, które muszą być spełnione, bo bez nich cały projekt nie zakończy się powodzeniem. Wszystkie poniższe wymagania (S, C, W) można zrealizować w przyszłych fazach cyklu życia produktu.
  2. S — Should have (powinien być) — opisuje istotne wymagania, które powinny być spełnione, jednak bez których projekt może funkcjonować.
  3. C — Could have (może być) — reprezentuje wymagania, które dobrze, gdyby były, jednak nie są konieczne do funkcjonowania projektu.
  4. W — WON’T (nie będzie) — zakres reprezentujący wymagania, których wiemy, że w danym projekcie nie będzie. Rzadziej wykorzystywany, w celu dobitnego podkreślenia braku danej funkcjonalności. Domyślnie jeśli wymaganie nie jest ustalone, to należy uznać, że nie będzie realizowane.

Każde wymaganie funkcjonalne ma określony priorytet MoSCoW. Wymagania definiuje się w dokumencie opisującym zakres funkcjonalny systemu wraz z kryteriami akceptacyjnymi.

W taki sposób ustalamy w Ageno.pl priorytety, przy tworzeniu rozwiązań e-commerce opartych o platformę Magento 2.