Kategorie
Ageno Biznes E-commerce

Wstępna Analiza Przedwdrożeniowa. Warsztaty projektowe w Ageno

Wstępna analiza przedwdrożeniowa to usługa skracająca drogę od pomysłu klienta do rozpoczęcia prac projektowych. Pozwala otrzymać odpowiedzi na kluczowe pytania klienta, lepiej zrozumieć projekt i wstępnie oszacować budżet oraz nakłady czasu niezbędnego do realizacji wdrożenia.

Kiedy warto skorzystać z Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej?

Dzień dobry,
ile kosztuje samochód, który będzie miał 4 koła, kierownicę silnik i światła. Proszę o przesłanie ceny i terminu odbioru.

Tworzenie rozwiązania online to wyzwanie. Wymiana informacji między Klientem a firmą wdrożeniową często nie jest spójna. Przekazywany opis projektu może być zniekształcony lub niepełny, występuje też wysokie ryzyko przyjęcia błędnych założeń. Dlatego warto na początku zainwestować we Wstępną Analizę Przedwdrożeniową. Warsztat projektowy (onboarding workshop), będzie wartościowy nie tylko w przypadku wyboru Ageno jako agencji wdrażającej. Dzięki analizie eksperckiej Klient dowie się więcej o ryzykach i lepiej zdefiniuje swój produkt.

Warsztat Projektowy, ustalanie hierarchii architektury informacji

Cele i korzyści

 • Zgromadzenie wymagań początkowych.
 • Obiektywna zewnętrzna analiza zakresu i wymagań projektowych.
 • Rozpoznanie tła i celu projektu oraz rzeczywistych potrzeb Klienta.
 • Identyfikacja potencjalnych trudności i ryzyk w procesie wdrożenia przed podjęciem kluczowych decyzji inwestycyjnych oraz sposobów na ich zminimalizowanie.
 • Ujednolicenie języka wykorzystywanego do opisania celów projektowych.
 • Ocena i poznanie skali projektu, ułatwiająca dialog między klientem a firmą wdrożeniową.
 • Ustalenie początkowych kryteriów akceptacyjnych dla poszczególnych funkcjonalności.
 • Określenie person – opisanie grup docelowych wdrożenia tak, aby lepiej zrozumieć, do kogo będzie kierowany produkt.
 • Omówienie obaw Klienta.
 • Poznanie firmy wdrożeniowej przez Klienta.

Jak wygląda Wstępny Warsztat?

Zapraszamy Klienta (zazwyczaj Product Ownera) do naszego biura lub organizujemy Warsztaty u Klienta. Warsztat ma nieformalny charakter i formę kreatywnej burzy mózgów. Konfrontujemy ideę i potrzeby Klienta z realnymi możliwościami, budżetem, wymaganiami dotyczącymi terminu realizacji itp. Jest to inwestycja w lepsze poznanie projektu przez Klienta od strony możliwości wdrożenia.

Wstępny warsztat projektowy — onboarding workshop

Jakie są efekty Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej?

 • Wstępne makiety UX — pierwsze szkice makiet projektu, czyli schematów określających układ i wymagane funkcjonalności w poszczególnych głównych widokach.
 • Przygotowanie User Stories — stworzenie początkowych scenariuszy użycia produktu.
 • Początkowy backlog projektu — rejestr podstawowych zadań projektu (product backlog) opracowany razem z Klientem (Product Owner) wraz z kryteriami akceptacyjnymi.
 • Definicja procesu projektowego — określenie, jak będzie wyglądać proces projektowy.
 • Raport — Podsumowanie całości zebranych i przeanalizowanych informacji w formie PDF.

Na jakie pytania Klienta odpowiada wstępny warsztat projektowy?

 • Czy firma wdrożeniowa ma wystarczające doświadczenie i jest w stanie wesprzeć mnie rekomendacjami w dalszych etapach projektu?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet wymagany na realizację wdrożenia?
 • Ile potrzeba czasu na wdrożenie?
 • Jakie są ryzyka projektowe?
 • Czy będę w stanie sprawnie komunikować się z przedstawicielami firmy?

Przykładowa agenda Warsztatu Projektowego:

 1. Start (~0.5 h)
 • Przedstawienie interesariuszy;
 • Poznanie idei przedsiębiorstwa;
 • Poznanie tła projektu;
 • Przedstawienie potrzeb projektu;
 • Omówienie procesów zachodzących w firmie związanych z projektem.

2. Szkic blokowy rozwiązania (~2 h)

— Przerwa —

3. Analiza (~2 h)

 • Zapisanie istotnych założeń projektowych (np. w XLS)

— Przerwa —

4. Szkice poszczególnych widoków makiet UX (~3 h)

5. Podsumowanie (~0.5 h)

Podsumowanie

Wstępna Analiza Przedwdrożeniowa jest usługą skracającą drogę od pomysłu klienta do rozpoczęcia prac. Pozwala otrzymać odpowiedzi na kluczowe pytania, zrozumieć projekt i wstępnie oszacować budżet oraz nakłady czasu, niezbędne do realizacji wdrożenia.


Chciałbyś spotkać się, aby przedyskutować szerzej możliwości, stworzyć backlog i oszacować koszty wdrożenia, skontaktuj się z nami — ageno.pl/kontakt lub ze mną bezpośrednio.